• Criquet migrateur (Loscusta migratoria)  - "L'envol du criquet" Criquet migrateur (Loscusta migratoria) - "L'envol du criquet"