• Harle bièvre (grand) femelle,  mergus merganser Harle bièvre (grand) femelle, mergus merganser
  • Harle huppé, mergus serrator Harle huppé, mergus serrator
  • Harle piette, mergus albellus Harle piette, mergus albellus