• Aldrovanda, Aldrovanda vesiculosa, Droséracées Aldrovanda, Aldrovanda vesiculosa, Droséracées